دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
راه اندازی سایت جدید روابط عمومی و امور بین الملل
1394-5-18
راه اندازی سایت جدید روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
راه اندازی سایت جدید روابط عمومی و امور بین الملل
1394-5-18
راه اندازی سایت جدید روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
دیدار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیرازبا دانشجویان انتقالی از واحد علوم و تحقیقات فارس
1393-9-29
دکتر سارویی به اتفاق هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان انتقالی از دانشگاه علوم و تحقیقات فارس که در محل سالن امام خمینی (ره) دانشکده هنر و معماری تشکیل گردید، حضور یافت.
برگزاری محفل انس با قرآن در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1393-9-27
پژوهشی دارای ارزش است که تبدیل به فناوری شود
1393-9-25
هفته پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در تالار امام خمینی (ره) دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز گرامی داشته شد.
گرامی داشت هفته حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1393-9-25
به مناسبت نکوداشت هفته حسابدار مراسمی در دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز برگزار شد.
باید تلاش شود تولیدات علمی در جهت رونق صنعت و تولید ثروت حرکت کند
1393-9-23
جلسه هم اندیشی مدیران و اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، استعدادهای درخشان و کارآفرینان استان فارس در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز برگزار شد.
گرامی داشت 16 آذر روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1393-9-23
ویژه برنامه ای به مناسبت 16 آذر روز دانشجو با موضوع سبک زندگی دانشجویی و قناعت در دانشکده علوم انسانی واحد شیراز برگزار شد.
تشکیل اتاق فکر "پیشگیری از اعتیاد" در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1393-9-23
جلسه اتاق فکر پیشگیری از اعتیاد با حضور دکتر مهدی شیخ موحد معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در واحد شیراز برگزار شد.
چشم انداز واحد شیرازکار، نظم و تلاش است
1393-9-23
جلسه شورای اداری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال 93 با حضور دکتر سارویی ریاست واحد و کارکنان دانشگاه در تالار امام خمینی(ره) دانشکده هنر و معماری این دانشگاه برگزار شد.
شنستیبنمتشمسیتبنمهخ شیتب تمنشسی متب مشنسیب
1392-5-3
شسیبنمت شنیتب منشت میتبمش سیب