دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

تشکیل اتاق فکر "پیشگیری از اعتیاد" در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز1393-9-23

 

تشکیل اتاق فکر "پیشگیری از اعتیاد" در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی شیراز: جلسه اتاق فکر پیشگیری از اعتیاد با حضور دکتر مهدی شیخ موحد معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در واحد شیراز برگزار شد.

دکتر موحد در این جلسه اظهار داشت: علت بحثی که مطرح می شود این است که فرزندان این مرز و بوم را فرزندان خود بدانیم و آنها را به خوبی درک کنیم. اگر امروز ببینیم که یک جوانی به مواد مخدر آلوده شده به عنوان فرد طرد شده نباید به آن نگاه کرد. و در حال حاضر رویکرد به مواد مخدر یک رویکرد درمانی است.

وی افزود: در این خصوص معاون سیاسی فرمانداری به دنبال اتاق فکری هستند که بتواند شیوع آلوده شدن به مواد مخدر را گزارش دهد و راههای جلوگیری از ورود جوانان به این حیطه و اینکه چه روش ها و الگوهایی باید رعایت شود را پی گیری می نمایند.

موحد بیان داشت: بسیاری از  افرادی که در این مسیر قرار گرفته اند و دستگیر شده اند بیان می دارند که ما در این خصوص آگاهی و اطلاعی نداشتیم.و این نشان دهنده این است که ما در این زمینه نقص داشته ایم.

در ادامه این جلسه قدرت محکم کارشناس پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی استان فارس هم بیان داشت:

در اینجا سه مقوله مطرح است یکی پیشگیری که نیازمند اتاق فکر حول و حوش این محور است دوم درمان که افراد آلوده باید درمان شوند و سوم کاهش آسیب که افراد معتادی که قصد درمان ندارند باید از آنها مراقبت کرد تا ایدز و هپاتیت را شیوع ندهند.

وی گفت: اعتیاد خطری است که دانشجویان را تهدید می کند، مصرف الکل بین دختران دانشجو روز به روز افزایش می یابد. که باید علل و عواملی که دانشجویان به سراغ مواد می روند را کارشناسی کنیم که چه باید کرد.

در ادامه این نشست حاضرین به بیان دیدگاههای خود پرداختند.